"
  • Tin khuyến mãi

Máy Chấm Công Kiểm Soát Cửa

Máy chấm công kiểm soát cửa được thiết lập để quản lý và giám sát vào ra của nhân viên và khách hàng, giúp đảm bảo an ninh cho cửa hàng. Phụ kiện chấm công kiểm soát cửa như: khóa chốt điện tử, khóa ngàm, khóa hít, đầu đọc phụ,...là những phụ kiện cần thiết cho hệ thống kiểm soát cửa..