"
  • Tin khuyến mãi

Máy Kiểm Soát Cửa Mita

Máy chấm công kiểm soát cửa Mita được thiết lập để quản lý và giám sát vào ra của nhân viên và khách hàng, giúp đảm bảo an ninh cho cửa hàng. Phụ kiện chấm công kiểm soát cửa như: khóa chốt điện tử, khóa ngàm, khóa hít, đầu đọc phụ,...là những phụ kiện cần thiết cho hệ thống kiểm soát cửa..