"
  • Tin khuyến mãi

Máy Khoan Chứng Từ DS

Máy Khoan Chứng Từ DS tự đống luồn dây và ngắt điện. Đóng cho các loại chứng từ không cùng kích cỡ.