"
  • Tin khuyến mãi

Màn Hình Hiển Thị Giá

Màn hình hiển thị giá giúp khách hàng khi mua hàng sẽ nhìn thấy giá của từng sản phẩm đã mua khi thu ngân tính tiền, là thiết bị ngoại vi được tích hợp kèm với máy bán hàng POS hoặc máy tính bàn.