"
  • Tin khuyến mãi

Tải - Download phần mềm chấm công Wise Eye

04/05/2021
Tải - Download phần mềm chấm công Wise Eye
Tải - Download phần mềm quản lý chấm công chuyên nghiệp Wise Eye
Tải - Download phần mềm chấm công phiên bản Wise Eye Mix 3, Wise Eye On 39, Wise Eye On 39 Plus, Wise Eye V5.1: Phần mềm chấm công Wise Eye là phiên bản chạy trên nền Access cài đặt dễ dàng phù hợp với hầu hết các Windows 7/8/10 hiện nay ...Có thể xuất dữ liệu chấm công hàng ngày ra file Excel dưới nhiều dạng khác nhau ...

Link download Wise Eye Mix 3:           
Link download Wise Eye On 39:          
Link download Wise Eye On 39 Plus: 
Link download Wise Eye V5.1:            

Quý khách có thể tham khảo mua máy chấm công ngay tại đây https://nguyenphanshop.vn/thuong-hieu-may-cham-cong.php